บันจีจัมพ์ในเนเธอร์แลนด์ Tag

เที่ยวทะเลเนเธอร์แลนด์

กรุงเฮก (The Hauge) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในทางตอนใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ รองมาจากอันดับสองก็คือเมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) และอันดับหนึ่งคือเมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) นั่นเอง แม้กรุงเฮกจะไม่ใช่เมืองหลวงแต่เมืองนี้ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของประเทศและเป็นที่พักของกษัตริย์วิลเลียม อเล็กซานเดอร์อีกด้วย (King Willem-Alexander) ณ เมืองนี้มีชาดหาดเรียบทะเลเหนือ (North sea) ที่มีชื่อว่า ชายหาดชเวนนิงเงน (Scheveningen beach) ที่เป็นอีกหนึ่งแหล่งพักผ่อนฮิตของคนดัตช์เอง