โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ Tag

การเรียนภาษาอังกฤษจะช่วยเปิดประตูแห่งโอกาสให้กับผู้เรียนได้มากมาย เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้สำหรับสื่อสารกับคนได้ทั่วทั้งโลก สามารถทำความรู้จักกับเพื่อนชาวต่างชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ นำไปปรับใช้ในการทำงาน และเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าทางธุรกิจได้ สำหรับใครที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดี ลองให้ Lesson for Life เป็นตัวช่วยของคุณ Lesson for Life คือซอฟต์แวร์สำหรับใช้เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองจากประเทศออสเตรเลีย ที่ให้คุณใช้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองได้ครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยครอบคลุมทั้งเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามเจ้าของภาษา นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน สถาบันการศึกษา และบริษัทที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับพนักงานเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจด้วย บทเรียนจาก Lesson for Life มีเนื้อหาที่สอดคล้องตามมาตรฐานวัดผลภาษาอังกฤษอย่าง TOEIC, TOEFL และ IELTS ซึ่งจะใช้เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง หรือเป็นสื่อการสอนในสถาบันก็ได้ เนื้อหาสำหรับเรียนภาษาอังกฤษมีตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง พร้อมแกรมม่าและบทสนทนาภาษาอังกฤษ รวมทั้งเกมภาษาอังกฤษที่ให้คุณได้เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างสนุก Lesson for...